Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก(ฉบับที่๒)
Kat - Wednesday, 13 June 2018

11สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

การเบิกจ่าย สป.สิ้นเปลือง
Kat - Friday, 07 August 2015

รับ - จ่าย สป.สิ้นเปลืองให้ นขต.ทุกวันพุธ

ประกาศจากฝ่ายอินเตอร์เน็ต
Kat - Thursday, 06 August 2015

รับสมัครสมาชิกลงทะเบียน PMK-WIFI และ PMK-Internet เฉพาะวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี

สามารถขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 0900-1100 และ 1300-1500 น. เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ตาราง Teleconference

งานด้านวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca36
Kat - Tuesday, 30 January 2018

280587 resize


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca33
Kat - Thursday, 04 August 2016

333


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca27
Kat - Friday, 07 August 2015


อ่านเพิ่มเติม