ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกาศเชิญชวนการเสนอราคา งานจ้างพัฒนา API และการเชื่อมต่อระบบ APPLICATION เป๋าตังกับระบบบริหารงานโรงพยาบาล (PMK PROGRAM) ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Image
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว มลสิชา ถนอมเงิน รางวัลรองชนะเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิชาการประชุมวิชาการ รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565
Image

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายธุรการ / กำลังพล / โครงการ